Last minutedeal vakantiewoning

Wilt u nog gebruik maken van de vakantiewoning dit jaar, dan hebben we nog een paar mooie last minutes in de aanbieding!

Tot 20% korting

Direct boeken

Disclaimer Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden producten en diensten

Wanneer Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens, geregistreerd in de online ledenadministratie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van de Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland. Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland is het niet toegestaan links naar sites van Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland aan te bieden met uitzondering van erkende organisatieonderdelen die een eigen site onderhouden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriƫle of gevolgschade, ongeacht of Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Wijzigingen Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Merk gebruik Het gebruik van Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo\'s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn Copyright van Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland en diverse illustratoren, fotografen of partners. En mogen niet gebruikt worden zonder vermelding van de bron.